FANDOM


Tämä on Mursumaan mikrovaltion perustuslaki, jonka eduskunta on tehnyt 12. helmikuuta 2019. Rakenteeltaan se muistuttaa IML:n perustuslakia.

Perustuslain sisältö Muokkaa

1. Perustuslain tarkoitus ja erityisasema Muokkaa

Mursumaan valtiomuoto on tasavalta. Valtiomuotoa ei saa muuttaa ilman eduskunnan suostumusta. Tämä on Mursumaan perustuslaki, jonka Mursumaan eduskunta on hyväksynyt. Mursumaan muut lait eivät saa olla ristiriidassa tämän perustuslain kanssa.

2. Mursumaan eduskunta Muokkaa

Mursumaan eduskunta on valtion ylin hallinnollinen ja poliittinen elin. Siihen kuuluvat 24 kansanedustajaa, joista 8 on samalla ministereitä sekä presidentti, joka toimii Mursumaan valtionpäämiehenä.

Eduskuntavaalit pidetään joka vuosi joulukuun ensimmäisenä lauantaina. Presidentinvaalit pidetään kerran kahdessa vuodessa.

Kansanedustajien, ministerien ja presidentin tulee osata hyvin vähintään yhtä Mursumaan virallisista kielistä.

3. Mursumaan pääkaupunki Muokkaa

Mursumaan pääkaupunki on Kioki.

4. Perusoikeudet Mursumaan alueella Muokkaa

Mursumaan alueella tulee noudattaa YK:n ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja sananvapautta. Perusoikeudet on turvattava koko Mursumaan alueella.

5. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Muokkaa

Ketään ei saa syyttää sellaisesta teosta eikä rangaista sellaisesta teosta Mursumaan alueella, jota ei ole kielletty Mursumaan perustuslaissa tai muussa laissa.

6. Mursumaan talous Muokkaa

Mursumaan taloudesta päättäää Mursumaan eduskunta ja erityisesti talousministeri.

7. Mursumaan puolustus Muokkaa

Mursumaan puolustuksesta vastaa Mursumaan Puolustusvoimat.

Mursumaan puolustuksesta päättää Mursumaan eduskunta ja erityisesti puolustusministeri.

Jokaisella Mursumaan kansalaisella on mahdollisuus osallistua valtion puolustukseeen.

8. Mursumaan viralliset kielet Muokkaa

Mursumaan viralliset kielet ovat suomi, englanti ja mursukieli.

9. Mursumaan lippu Muokkaa

Mursumaan lippu on Mursumaan eduskunnan päätöksen mukainen.

10. Mursumaan itsenäisyyspäivä Muokkaa

Mursumaan itsenäisyyspäivää vietetään joka vuosi 5. toukokuuta, jolloin ajatus Mursumaasta keksittiin vuonna 2016.

11. Mursumaan rajat Muokkaa

Mursumaan rajat ja alue on määritelty laissa mursumaan rajoista (tulossa myöhemmin). Niitä ei saa muuttaa ilman eduskunnan suostumusta.

12. Itsenäisten mikrovaltioiden liiton jäsenyys Muokkaa

Mursumaa on 10. tammikuuta 2018 alkaen Itsenäisten mikrovaltioiden liiton IML:n jäsen.

13. Perustuslain voimaantulo Muokkaa

Tämä perustuslaki tulee voimaan 12. helmikuuta 2019. Sillä kumotaan aiempi perustuslaki.