FANDOM


Tämä sivu kertoo Mursumaan mikrovaltion politiikasta.

Valtiomuoto Muokkaa

Mursumaan valtiomuoto on tasavalta. Se varmistui viimeistään 21-24. marraskuuta 2018 Mursumaan sodassa, kun kuningaskuntaa kannattaneet Lego-ukot voitettiin.

Presidentti Muokkaa

Mursumaan presidentti valitaan kerran 2 vuodessa. Nykyinen presidentti on Mursuvaari.

Eduskunta Muokkaa

Eduskunnalla on tosisasiassa eniten poliittista valtaa Mursumaassa. Siihen kuuluu 24 jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Näiden vuoden kausien enimmäismäärää kansanedustajaa kohden ei kuitenkaan ole rajoitettu. Kansanedustajista 8 on samalla ministereitä.

Ministeriöt Muokkaa

Eduskunnassa toimii 8 ministerien johtamaa ministeriöä, jotka ovat seuraavat:

  • Pääministeriö, johtaa muiden ministeriöiden toimintaa.
  • Kauppa- ja talousministeriö, vastaa ministeriöistä eniten Mursumaan taloudesta ja Mursumaan Pankin sekä Sadipajan toiminnasta.
  • Kulttuuriministeriö, vastaa Mursumaan kulttuuriin liittyvistä asioista.
  • Puolustusministeriö, vastaa Mursumaan puolustukseen liittyvistä asioista ja päättää Mursumaan Puolustusvoimien toiminnasta.
  • Ympäristöministeriö, vastaa Mursumaan luontoon ja ympäristöön liittyvistä asioista.
  • Oikeusministeriö, vastaa Mursumaan lakien julkaisemisesta ja arkistoinnista sekä johtaa Mursumaan Oikeustuomioistuimen toimintaa.
  • Sisäministeriö, vastaa Mursumaan kuntien ja kaupunkien toiminnasta.
  • Ulkoministeriö, vastaa ja päättää Mursumaan suhteista muiden valtioiden kanssa.

Ulkopolitiikka ja kansainväliset suhteet Muokkaa

Mursumaa on IML:n jäsen. Liiton toinen jäsen on V&V Valtio. Mursumaa tunnustaa V&V Valtion ja YK:n jäsenmaiden lisäksi Mueleja Insulon, Alhonmaan ja Liposlavian itsenäisyyden.